nlp

NLP TRAİNER

NLP (NÖRO LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA) Nedir?
Nöro: Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi.
Linguistik: Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız.
Programlama: Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek.
NLP değişimi getirir. Aslında değişen kişinin kendisi değil olaylara ve durumlara verdiği anlamlar ve tepkilerdir.
NLP duygu ve davranış ikilisine çok önem verir. Özünde davranışsal ekolden çok beslenen NLP bu bağlamda davranış değişiminde çok güçlüdür.
NLP nasıl sorusunu sorarak büyük fark yaratmıştır.NLP’nin sonuç alınabilecek en büyük farkı bu nasılları harika yöntemlerle çözerek sonuca ulaştırabilmesidir.
NLP teknikleri, değişimi NLP’nin doğasındaki hıza göre ayarlar ve bilinçli zihnin sınırlarından kurtulup bilinçdışının değişim hızını yakalarlar.Böylece bir davranış veya duygu değişimi için aylar yıllar harcamaya gerek kalmadan çok kısa ve değişimin doğasında olan hıza ayak uydurularak gerçekleştirilir.
NLP; var olan olumsuz davranışlarımızın değişmesine yardımcı olur.