Koçluk

Yaşam Koçu :

Yaşantınızın farkında lığına varmanızı sağlar.
Geleceğiniz için sonuç odaklıdır.
Koçlar sizlerin değişmesine yardımcı olurlar.
Beğenmediğiniz huylarınızı, eski alışkanlıklarınızı terk etmenize, sorunlarınızı ve çatışmalarınızı çözmenize yardımcı olurlar.
Hayatınızın dengeli, uyumlu, anlamlı olmasına ve sizin daha başarılı, doymuş ve mutlu olmanıza yardımcı olurlar.
Hayattan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenize,
Hedefler koymanıza ve bunlara ulaşmanızı engelleyen engelleri görmenize yardımcı olurlar.
Kendinizi daha iyi tanımanıza, güvenmenize, yeteneklerinizin gelişmesine,

Yeni beceriler kazanmanıza, yeni fırsatlar yaratmanıza yardımcı olurlar.

Öğrenci Koçluğu:

öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamak için destek Hedefli bir kişisel gelişim programıdır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu, öğrencisi için yapar.
Öğrenci Koçluğu kişiye özel bir programdır. Önce öğrencinin ihtiyaçları belirlenir ve ona göre bir program uygulanır. Öğrenci Koçluğunda ne yapılır? İçsel motivasyonun artırılması, hedef belirlenmesi, çalışma alışkanlığının kazandırılması, sınav kaygısının yok edilmesi, vizyon belirleme, özgüven ve özsaygının kazandırılması, konsantrasyon ve dikkatini artırma ve bunun gibi pek çok alanda Öğrenci Koçu çalışmalar yaparak öğrencinin hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?


• İlköğretim, lise, üniversite öğrencileri
• Sbs, Ygs, Lys, Kpss, Ales vb. sınavlara hazırlanan öğrenciler

Kurumsal Koçluk:


- Kurumsal koçluk kurumların bulundukları nokta ile ulaşmak istedikleri nokta arasındaki açıklığı
kapatmaya yarayan bir araçtır.
-Sistematik yaklaşımı ile değişimin ve gelişimin kurumun özelliklerine uygun gerçekleşmesi için
yürütülen güçlü bir çalışma sistemidir.
-Kurumsal koçluk sayesinde büyük resim ele alınır.
-Kurumsal koçlukta da odak noktası bugün ve gelecektir.
-Bugün ve gelecek için, hem bireysel hem organizasyonel temelde, doğru ve proaktif sistemlerin
kurulması amaçlanır.


Kurumsal Koçluğun Yararları:


Çalışanın iletişimi gelişir.
Çalışanın stres düzeyini ve gerilimin en aza indirmeyi hedefler.
Çalışanın sorumluluğunu ve kuruma bağlılığını arttırır.
Çalışanın zamanını yönetmesini sağlar.
Çalışanlara geribildirimin önemini fark ettirir.
Çalışanın kendi davranışlarını keşfetmelerini sağlar, böylelikle kendilerini sınırlandıran inançlarını, varsayımlarını ve davranış kalıplarını fark edip değiştirmelerine yardımcı olur.
Çalışanın kurumun hedefleri ve vizyonları ile uyumlu olmalarını sağlar.
Çalışanların takım birliği ve takım ruhu geliştirmelerine yardımcı olur.Bireysel Yaşam koçluğu; hizmetimiz içerisinde, yaratıcı, zeki, açık fikirli ve açık sözlü, gerçeği bulmaya ve keyfini çıkarmaya her şeyden çok önem veren, sadece gelişim değil, evrimleşim peşinde, cesur ve deneyler yapmaya hazır, değişime hazır ve istekli bireylerle yaşam kalitelerini ve aldıkları keyif ve tatmini arttırmak için çalışırız.

Danışanlarımız bizimle:


vizyon ve amaçlarını belirlemek,
daha iyi hedefler koymak ve hedeflerine daha hızlı ulaşmak,
yaşamlarını değerleri ve öncelikleri çevresinde konumlandırmak,
önemli değişiklikler yapmak ve kararlar vermek,
mali durumlarını düzeltmek ve gelirlerini arttırmak,
sevdikleri bir yaşamı tasarlamak ve yaşamak,
kariyerlerinde ve işlerinde öne geçmek,
daha iyi kararlar vermek,
bir koçla çalışmanın yaratacağı sinerjiden yararlanmak,
ilişkilerini geliştirmek,
dünyaya katkıda bulunmak,
yaşamlarını basitleştirmek,
kişisel temellerini sağlamlaştırmak,
yaşamlarındaki stresi ve tolerasyonları azaltmak,
ve daha etkin bir yönetici veya işadamı/kadını olmak için çalışırlar.Aile Koçluğu:


Mutlu aile, mutlu bireyler, çocuklar ve umutlu/mutlu bir gelecek…
Aile içi ilişkilerin, anne + çocuk + baba üçgeninde, dengeli ve sağlıklı kurulmasını sağlamak için destek verir.
Mutlu, geliştiren, değer yaratan sağlıklı aile içi iletişim ve ilişkilerin, aile bireylerinin iletişim becerilerinin, çevreleri ile ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi hedeflenir.

Yönetici Koçluğu Nedir?

Yönetici koçluğu, koçun uzman rolünü oynadığı müdahalelerle, daha çok idarecinin farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği müdahaleler arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsayabilir. Bu koçluk biçimi, temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişmelere de odaklanabilmeyi mümkün kılar.